مرجع معتبر مقالات طراحی اپلیکیشن اندروید مرجع معتبر مقالات طراحی اپلیکیشن اندروید .

مرجع معتبر مقالات طراحی اپلیکیشن اندروید

شاخص‌های موفقیت اپلیکیشن چه چیزهایی هستند؟

آنالیز معیار به کارگیری یوزرها از برنامه درطول روز
شما می بایست اطلاعاتی طراحی اپلیکیشن اندروید   در امر واحد سنجش به کارگیری روزمره یوزرها از نرم افزار خویش داشته باشید.در‌حالتی که شما تحت عنوان صاحب و مالک امتیاز نرم افزار بدانید که نرم افزار‌تان در حین روز چنددفعه بوسیله اشخاص گشوده می گردد و استعمال میشود، به باور میرسید که‌این نرم افزار دارنده یوزرها فعال مشخصی میباشد. گزینش تعداد یوزرها فعال، در سنجش نرم افزار مبنی بر معیارهای برد نرم افزار بسیار حایز اهمیت میباشد.

آنالیز توقف خدمت دهی و نواقص نرم افزار
عده ای که از یک نرم افزار استعمال می‌نمایند چنانچه به صورت مکرر با توقف خدمت‌دهی در آن مواجه شوند، احتمال بسیار بالایی وجود داراست که دیگر از آن اپ به کارگیری نکنند و حتی آن را از روی موبایل خویش حذف کنند. بنابر آنچه گفته شد شما می بایست خطاهای فنی را به دستکم برسانید و تعداد دفعات کرش شدن اپلیکیشن را تا مکان ممکن کاهش دهید. با پایین آمدن خطاهای فنی، احتمال برد نرم افزار شما بسیار بیشتر میباشد.

نرخ تبدیل
در بخش اعظمی مواقع بازاریابی به صدق انجام می گردد و اشخاص متعددی با اپ آشنا میگردند، آن را دانلود می‌نمایند و همچنین نصب را انجام می دهند. ولی برای شما بسیار حایز اهمیت میباشد که بدانید چه تعداد از این اشخاص جزو یوزرها همیشگی اپ می باشند و به صورت پیوسته از آن به کار گیری می‌نمایند. در فیض شما می بایست نرخ تبدیل را تحت عنوان یکی معیارهای پیروزی نرم‌افزار خویش به صورت دور از شوخی نظارت و تحلیل کنید.

دانایی از بها ارتفاع قدمت مشتری
هرمورد از یوزرها اپ در طول بازه زمانی به کار گیری خویش از آن، مقدار بهره مشخصی برای صاحبان آن اپ دارا هستند. اینکه هر استفاده کننده چه معیار بهره در طی این بازه داشته میباشد را تحت عنوان قیمت ارتفاع قدمت مشتری ذکر می‌نمایند. بدین ترتیب بایستی بر کل سودی که بعداز منتشر شدن برنامه نتیجه ها شده‌است، محاسبه ظریف و بدون نقص وجود داشته باشد و این آیتم هم قادر است از معیارهای برد برنامه باشد تا سنجش آن کاملا‌تری انجام خواهد شد.

معیار رویش
تعداد مشتریان ممکن میباشد در مدت های هنگامی متعدد متعدد باشد. به این ترتیب بایستی مدام از اثبات یا این که متغیر بودن تعداد مشتریان اطلاع داشته باشید و بدانید که معیار رویش آنها چه طور میباشد. دوراندیشی از عواملی که بر نرخ پرورش تأثیر می گذارند مانند ارتقاء اپ و یا این که تبلیغات می تواند منجر رویش رو به بالا یوزرها خواهد شد.

تحلیل خلق و خوی مشتریان
منابع دانلود نرم افزار خویش را شناسایی نمائید. درک کردن اینکه مشتریان شما از کجا برنامه را دانلود می‌کنند برای مثال از وبسایت ویژه‌ای و یا این که از کانال‌های اجتماعی آن را تهیه و تنظیم کرده‌اند، میتواند شمارا در سنجش پیروزی نرم‌افزار‌تان امداد رساند.


برچسب: طراحی اپلیکیشن اندروید،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ساعت: ۰۵:۰۶:۰۴ توسط:مهمان نواز موضوع: نظرات (0)

شاخص‌های موفقیت اپلیکیشن چه چیزهایی هستند؟

آنالیز معیار به کارگیری یوزرها از برنامه درطول روز
شما می بایست اطلاعاتی طراحی اپلیکیشن اندروید   در امر واحد سنجش به کارگیری روزمره یوزرها از نرم افزار خویش داشته باشید.در‌حالتی که شما تحت عنوان صاحب و مالک امتیاز نرم افزار بدانید که نرم افزار‌تان در حین روز چنددفعه بوسیله اشخاص گشوده می گردد و استعمال میشود، به باور میرسید که‌این نرم افزار دارنده یوزرها فعال مشخصی میباشد. گزینش تعداد یوزرها فعال، در سنجش نرم افزار مبنی بر معیارهای برد نرم افزار بسیار حایز اهمیت میباشد.

آنالیز توقف خدمت دهی و نواقص نرم افزار
عده ای که از یک نرم افزار استعمال می‌نمایند چنانچه به صورت مکرر با توقف خدمت‌دهی در آن مواجه شوند، احتمال بسیار بالایی وجود داراست که دیگر از آن اپ به کارگیری نکنند و حتی آن را از روی موبایل خویش حذف کنند. بنابر آنچه گفته شد شما می بایست خطاهای فنی را به دستکم برسانید و تعداد دفعات کرش شدن اپلیکیشن را تا مکان ممکن کاهش دهید. با پایین آمدن خطاهای فنی، احتمال برد نرم افزار شما بسیار بیشتر میباشد.

نرخ تبدیل
در بخش اعظمی مواقع بازاریابی به صدق انجام می گردد و اشخاص متعددی با اپ آشنا میگردند، آن را دانلود می‌نمایند و همچنین نصب را انجام می دهند. ولی برای شما بسیار حایز اهمیت میباشد که بدانید چه تعداد از این اشخاص جزو یوزرها همیشگی اپ می باشند و به صورت پیوسته از آن به کار گیری می‌نمایند. در فیض شما می بایست نرخ تبدیل را تحت عنوان یکی معیارهای پیروزی نرم‌افزار خویش به صورت دور از شوخی نظارت و تحلیل کنید.

دانایی از بها ارتفاع قدمت مشتری
هرمورد از یوزرها اپ در طول بازه زمانی به کار گیری خویش از آن، مقدار بهره مشخصی برای صاحبان آن اپ دارا هستند. اینکه هر استفاده کننده چه معیار بهره در طی این بازه داشته میباشد را تحت عنوان قیمت ارتفاع قدمت مشتری ذکر می‌نمایند. بدین ترتیب بایستی بر کل سودی که بعداز منتشر شدن برنامه نتیجه ها شده‌است، محاسبه ظریف و بدون نقص وجود داشته باشد و این آیتم هم قادر است از معیارهای برد برنامه باشد تا سنجش آن کاملا‌تری انجام خواهد شد.

معیار رویش
تعداد مشتریان ممکن میباشد در مدت های هنگامی متعدد متعدد باشد. به این ترتیب بایستی مدام از اثبات یا این که متغیر بودن تعداد مشتریان اطلاع داشته باشید و بدانید که معیار رویش آنها چه طور میباشد. دوراندیشی از عواملی که بر نرخ پرورش تأثیر می گذارند مانند ارتقاء اپ و یا این که تبلیغات می تواند منجر رویش رو به بالا یوزرها خواهد شد.

تحلیل خلق و خوی مشتریان
منابع دانلود نرم افزار خویش را شناسایی نمائید. درک کردن اینکه مشتریان شما از کجا برنامه را دانلود می‌کنند برای مثال از وبسایت ویژه‌ای و یا این که از کانال‌های اجتماعی آن را تهیه و تنظیم کرده‌اند، میتواند شمارا در سنجش پیروزی نرم‌افزار‌تان امداد رساند.


برچسب: طراحی اپلیکیشن اندروید،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ساعت: ۰۵:۰۶:۰۲ توسط:مهمان نواز موضوع: نظرات (0)

سه مرحله‌ی اصلی ایمیل مارکتینگ برای افزایش نصب اپلیکیشن


قبل از فعال سازی نرم افزار (Pre-Launch)
برای تلاش خوب در طراحی اپلیکیشن اندروید  نشانی اینترنتی مارکتینگ بایستی پیش از نشر نرم افزار ، بر طبق مخاطبان مقصود، معیار میزان دارایی و هدف ها مارکتینگ، یکی‌از ابزارهای آدرس اینترنتی مارکتینگ را تعیین کرده، لیست subscriberهای خویش را تولید فرمائید. آنگاه، یک ورقه Pre-launch همدم با فرم تثبیت‌اسم بسازید و عموم را به بازدید از آن کاغذ و تثبیت‌اسم در فرم متبوع تشویق نمائید و از این روش، لیست آدرس اینترنتی‌های خویش را عده‌آوری فرمائید. در غایت، یک فرم تثبیت‌اسم نشانی اینترنتی برای اپ بسازید. طرق مختلفی برای عده‌آوری نشانی اینترنتی وجود دارااست. به‌تیتر‌نمونه، از روش قرار دادن فرم تثبیت‌اسم در اینترنت‌تارنما‌ها، کانال‌های اجتماعی، رخدادهای اجتماعی، ارائه تخفیف‌ها و … می‌اقتدار به عده‌آوری نشانی اینترنتی پرداخت.

ارسال پست الکرونیکی درین مرحله سبب میشود مخاطبین درمورد محتوای نرم‌افزار شما کنجکاو شوند. به همین برهان، برای پباده سازی این نشانی اینترنتی‌ها و صفحه ها pre-launch از خلاقیت متعددی به کارگیری فرمایید. می توانید با تولید علت‌های متعدد مثل تخفیف برای او‌لین افرادی که در لیست ایمیلی نام نویسی نمایند، اشخاص را ترغیب فرمائید.

هنگام فعال‌ساز‌ی برنامه (Launch)
یک هفته قبل از فعال سازی نرم‌افزار، مشترکین (Subscribers) را از مجاورت شدن تاریخ فعال سازی آگاه نمایید. این نشانی اینترنتی بایستی دربرگیرنده جمله‌ها مثبت و هیجان آور باشد تا مشترکین را برای به اشتراک‌‌گذاری نشانی اینترنتی ترغیب نماید. در روز فعال سازی نیز نشانی اینترنتی‌هایی را برای مشترکین ارسال کرده و آنان را از روش یک CTA مطلوب به کاغذ دانلود نرم افزار در مارکت‌ها نظیر Google Play هدایت فرمایید.

از نمونه‌های برنده دراین مورد، اسنپ میباشد که پیش از‌ فعال سازی نرم‌افزار نو خویش با تیتر اسنپ‌فود، تبلیغات وسیعی به خواسته مشتاق کردن اشخاص انجام بخشید که بخشی از آن از روش پست الکرونیکی مارکتینگ انجام شد. محتوای این نشانی اینترنتی‌ها، توضیح کاربرد اپ بود و با استعمال از deep linking افرادی را که نرم افزار اسنپ‌فود را نداشتند به برگه دانلود این نرم افزار و افرادی که پیش از اینً نرم‌افزار نصب کرده بودند را به باطن آن می‌ارسال کرد تا پیشنهاد طعام را ابتدا نمایند.

بعد از فعال‌سازی برنامه (Post-Launch)
بازاریابی دهن به دهن - Post-Launch

یک هفته بعد از فعال‌ساز‌ی، از مشترکین برای نصب قدردانی کرده و آنها‌را به دادن ایده ها و بازخوردها در رابطه اپ تشویق نمائید. همینطور، بعداز هر آپ دیت، خلاصه‌ای از خصوصیت‌های نو و بهبودیافته ورژن نو را در قالب نشانی اینترنتی برای آنان ارسال فرمائید و آنها‌را به تکثیر این خبر برای سایرین تشویق فرمائید.

خبر نامه‌های دارای ربط و کمپین‌های ایمیلی با مقصود باخبر ساختن یوزرها از تخفیف‌های ویژه سبب ساز میشود رابطه شما با مخاطبین انقطاع نشود. یکی مثال‌های چیره این قضیه بامیلو میباشد. بامیلو علاوه به کار گیری از طریق‌های دیگر، از کمپین‌های ایمیلی برای باخبر کردن عموم از حراجمعه بهره مند شد. شرط به کار گیری از تخفیف‌های ویژه، خرید با به کارگیری از نرم افزار بود. این کمپین خیر‌فقط باعث به ارتقا فروش، بلکه منجر ارتقاء نصب نرم‌افزار بامیلو شد. همینطور چیلیوری، دلیون، دیجی‌محصول و… هم با ارسال تروتمیز نشانی اینترنتی‌هایی دربردارنده تخفیف‌های ویژه subscriberها، آنها را به مراجعه دوباره تشویق می‌نمایند.

این دو نحوه جزء ارزان‌ترین روش‌های بازاریابی به اکانت میایند، ولی تاثیرگذاری بالایی خواهند داشت. به همین استدلال سفارش می گردد که همواره بخشی از دارایی مارکتینگ خویش را بدین دو طریق تخصیص دهید.


برچسب: طراحی اپلیکیشن اندروید،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ آذر ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۵۷:۲۲ توسط:مهمان نواز موضوع: نظرات (0)

سه مرحله‌ی اصلی ایمیل مارکتینگ برای افزایش نصب اپلیکیشن


قبل از فعال سازی نرم افزار (Pre-Launch)
برای تلاش خوب در طراحی اپلیکیشن اندروید  نشانی اینترنتی مارکتینگ بایستی پیش از نشر نرم افزار ، بر طبق مخاطبان مقصود، معیار میزان دارایی و هدف ها مارکتینگ، یکی‌از ابزارهای آدرس اینترنتی مارکتینگ را تعیین کرده، لیست subscriberهای خویش را تولید فرمائید. آنگاه، یک ورقه Pre-launch همدم با فرم تثبیت‌اسم بسازید و عموم را به بازدید از آن کاغذ و تثبیت‌اسم در فرم متبوع تشویق نمائید و از این روش، لیست آدرس اینترنتی‌های خویش را عده‌آوری فرمائید. در غایت، یک فرم تثبیت‌اسم نشانی اینترنتی برای اپ بسازید. طرق مختلفی برای عده‌آوری نشانی اینترنتی وجود دارااست. به‌تیتر‌نمونه، از روش قرار دادن فرم تثبیت‌اسم در اینترنت‌تارنما‌ها، کانال‌های اجتماعی، رخدادهای اجتماعی، ارائه تخفیف‌ها و … می‌اقتدار به عده‌آوری نشانی اینترنتی پرداخت.

ارسال پست الکرونیکی درین مرحله سبب میشود مخاطبین درمورد محتوای نرم‌افزار شما کنجکاو شوند. به همین برهان، برای پباده سازی این نشانی اینترنتی‌ها و صفحه ها pre-launch از خلاقیت متعددی به کارگیری فرمایید. می توانید با تولید علت‌های متعدد مثل تخفیف برای او‌لین افرادی که در لیست ایمیلی نام نویسی نمایند، اشخاص را ترغیب فرمائید.

هنگام فعال‌ساز‌ی برنامه (Launch)
یک هفته قبل از فعال سازی نرم‌افزار، مشترکین (Subscribers) را از مجاورت شدن تاریخ فعال سازی آگاه نمایید. این نشانی اینترنتی بایستی دربرگیرنده جمله‌ها مثبت و هیجان آور باشد تا مشترکین را برای به اشتراک‌‌گذاری نشانی اینترنتی ترغیب نماید. در روز فعال سازی نیز نشانی اینترنتی‌هایی را برای مشترکین ارسال کرده و آنان را از روش یک CTA مطلوب به کاغذ دانلود نرم افزار در مارکت‌ها نظیر Google Play هدایت فرمایید.

از نمونه‌های برنده دراین مورد، اسنپ میباشد که پیش از‌ فعال سازی نرم‌افزار نو خویش با تیتر اسنپ‌فود، تبلیغات وسیعی به خواسته مشتاق کردن اشخاص انجام بخشید که بخشی از آن از روش پست الکرونیکی مارکتینگ انجام شد. محتوای این نشانی اینترنتی‌ها، توضیح کاربرد اپ بود و با استعمال از deep linking افرادی را که نرم افزار اسنپ‌فود را نداشتند به برگه دانلود این نرم افزار و افرادی که پیش از اینً نرم‌افزار نصب کرده بودند را به باطن آن می‌ارسال کرد تا پیشنهاد طعام را ابتدا نمایند.

بعد از فعال‌سازی برنامه (Post-Launch)
بازاریابی دهن به دهن - Post-Launch

یک هفته بعد از فعال‌ساز‌ی، از مشترکین برای نصب قدردانی کرده و آنها‌را به دادن ایده ها و بازخوردها در رابطه اپ تشویق نمائید. همینطور، بعداز هر آپ دیت، خلاصه‌ای از خصوصیت‌های نو و بهبودیافته ورژن نو را در قالب نشانی اینترنتی برای آنان ارسال فرمائید و آنها‌را به تکثیر این خبر برای سایرین تشویق فرمائید.

خبر نامه‌های دارای ربط و کمپین‌های ایمیلی با مقصود باخبر ساختن یوزرها از تخفیف‌های ویژه سبب ساز میشود رابطه شما با مخاطبین انقطاع نشود. یکی مثال‌های چیره این قضیه بامیلو میباشد. بامیلو علاوه به کار گیری از طریق‌های دیگر، از کمپین‌های ایمیلی برای باخبر کردن عموم از حراجمعه بهره مند شد. شرط به کار گیری از تخفیف‌های ویژه، خرید با به کارگیری از نرم افزار بود. این کمپین خیر‌فقط باعث به ارتقا فروش، بلکه منجر ارتقاء نصب نرم‌افزار بامیلو شد. همینطور چیلیوری، دلیون، دیجی‌محصول و… هم با ارسال تروتمیز نشانی اینترنتی‌هایی دربردارنده تخفیف‌های ویژه subscriberها، آنها را به مراجعه دوباره تشویق می‌نمایند.

این دو نحوه جزء ارزان‌ترین روش‌های بازاریابی به اکانت میایند، ولی تاثیرگذاری بالایی خواهند داشت. به همین استدلال سفارش می گردد که همواره بخشی از دارایی مارکتینگ خویش را بدین دو طریق تخصیص دهید.


برچسب: طراحی اپلیکیشن اندروید،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ آذر ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۵۶:۳۴ توسط:مهمان نواز موضوع: نظرات (0)

سه مرحله‌ی اصلی ایمیل مارکتینگ برای افزایش نصب اپلیکیشن


قبل از فعال سازی نرم افزار (Pre-Launch)
برای تلاش خوب در طراحی اپلیکیشن اندروید  نشانی اینترنتی مارکتینگ بایستی پیش از نشر نرم افزار ، بر طبق مخاطبان مقصود، معیار میزان دارایی و هدف ها مارکتینگ، یکی‌از ابزارهای آدرس اینترنتی مارکتینگ را تعیین کرده، لیست subscriberهای خویش را تولید فرمائید. آنگاه، یک ورقه Pre-launch همدم با فرم تثبیت‌اسم بسازید و عموم را به بازدید از آن کاغذ و تثبیت‌اسم در فرم متبوع تشویق نمائید و از این روش، لیست آدرس اینترنتی‌های خویش را عده‌آوری فرمائید. در غایت، یک فرم تثبیت‌اسم نشانی اینترنتی برای اپ بسازید. طرق مختلفی برای عده‌آوری نشانی اینترنتی وجود دارااست. به‌تیتر‌نمونه، از روش قرار دادن فرم تثبیت‌اسم در اینترنت‌تارنما‌ها، کانال‌های اجتماعی، رخدادهای اجتماعی، ارائه تخفیف‌ها و … می‌اقتدار به عده‌آوری نشانی اینترنتی پرداخت.

ارسال پست الکرونیکی درین مرحله سبب میشود مخاطبین درمورد محتوای نرم‌افزار شما کنجکاو شوند. به همین برهان، برای پباده سازی این نشانی اینترنتی‌ها و صفحه ها pre-launch از خلاقیت متعددی به کارگیری فرمایید. می توانید با تولید علت‌های متعدد مثل تخفیف برای او‌لین افرادی که در لیست ایمیلی نام نویسی نمایند، اشخاص را ترغیب فرمائید.

هنگام فعال‌ساز‌ی برنامه (Launch)
یک هفته قبل از فعال سازی نرم‌افزار، مشترکین (Subscribers) را از مجاورت شدن تاریخ فعال سازی آگاه نمایید. این نشانی اینترنتی بایستی دربرگیرنده جمله‌ها مثبت و هیجان آور باشد تا مشترکین را برای به اشتراک‌‌گذاری نشانی اینترنتی ترغیب نماید. در روز فعال سازی نیز نشانی اینترنتی‌هایی را برای مشترکین ارسال کرده و آنان را از روش یک CTA مطلوب به کاغذ دانلود نرم افزار در مارکت‌ها نظیر Google Play هدایت فرمایید.

از نمونه‌های برنده دراین مورد، اسنپ میباشد که پیش از‌ فعال سازی نرم‌افزار نو خویش با تیتر اسنپ‌فود، تبلیغات وسیعی به خواسته مشتاق کردن اشخاص انجام بخشید که بخشی از آن از روش پست الکرونیکی مارکتینگ انجام شد. محتوای این نشانی اینترنتی‌ها، توضیح کاربرد اپ بود و با استعمال از deep linking افرادی را که نرم افزار اسنپ‌فود را نداشتند به برگه دانلود این نرم افزار و افرادی که پیش از اینً نرم‌افزار نصب کرده بودند را به باطن آن می‌ارسال کرد تا پیشنهاد طعام را ابتدا نمایند.

بعد از فعال‌سازی برنامه (Post-Launch)
بازاریابی دهن به دهن - Post-Launch

یک هفته بعد از فعال‌ساز‌ی، از مشترکین برای نصب قدردانی کرده و آنها‌را به دادن ایده ها و بازخوردها در رابطه اپ تشویق نمائید. همینطور، بعداز هر آپ دیت، خلاصه‌ای از خصوصیت‌های نو و بهبودیافته ورژن نو را در قالب نشانی اینترنتی برای آنان ارسال فرمائید و آنها‌را به تکثیر این خبر برای سایرین تشویق فرمائید.

خبر نامه‌های دارای ربط و کمپین‌های ایمیلی با مقصود باخبر ساختن یوزرها از تخفیف‌های ویژه سبب ساز میشود رابطه شما با مخاطبین انقطاع نشود. یکی مثال‌های چیره این قضیه بامیلو میباشد. بامیلو علاوه به کار گیری از طریق‌های دیگر، از کمپین‌های ایمیلی برای باخبر کردن عموم از حراجمعه بهره مند شد. شرط به کار گیری از تخفیف‌های ویژه، خرید با به کارگیری از نرم افزار بود. این کمپین خیر‌فقط باعث به ارتقا فروش، بلکه منجر ارتقاء نصب نرم‌افزار بامیلو شد. همینطور چیلیوری، دلیون، دیجی‌محصول و… هم با ارسال تروتمیز نشانی اینترنتی‌هایی دربردارنده تخفیف‌های ویژه subscriberها، آنها را به مراجعه دوباره تشویق می‌نمایند.

این دو نحوه جزء ارزان‌ترین روش‌های بازاریابی به اکانت میایند، ولی تاثیرگذاری بالایی خواهند داشت. به همین استدلال سفارش می گردد که همواره بخشی از دارایی مارکتینگ خویش را بدین دو طریق تخصیص دهید.


برچسب: طراحی اپلیکیشن اندروید،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ آذر ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۵۶:۱۷ توسط:مهمان نواز موضوع: نظرات (0)

سه مرحله‌ی اصلی ایمیل مارکتینگ برای افزایش نصب اپلیکیشن


قبل از فعال سازی نرم افزار (Pre-Launch)
برای تلاش خوب در طراحی اپلیکیشن اندروید  نشانی اینترنتی مارکتینگ بایستی پیش از نشر نرم افزار ، بر طبق مخاطبان مقصود، معیار میزان دارایی و هدف ها مارکتینگ، یکی‌از ابزارهای آدرس اینترنتی مارکتینگ را تعیین کرده، لیست subscriberهای خویش را تولید فرمائید. آنگاه، یک ورقه Pre-launch همدم با فرم تثبیت‌اسم بسازید و عموم را به بازدید از آن کاغذ و تثبیت‌اسم در فرم متبوع تشویق نمائید و از این روش، لیست آدرس اینترنتی‌های خویش را عده‌آوری فرمائید. در غایت، یک فرم تثبیت‌اسم نشانی اینترنتی برای اپ بسازید. طرق مختلفی برای عده‌آوری نشانی اینترنتی وجود دارااست. به‌تیتر‌نمونه، از روش قرار دادن فرم تثبیت‌اسم در اینترنت‌تارنما‌ها، کانال‌های اجتماعی، رخدادهای اجتماعی، ارائه تخفیف‌ها و … می‌اقتدار به عده‌آوری نشانی اینترنتی پرداخت.

ارسال پست الکرونیکی درین مرحله سبب میشود مخاطبین درمورد محتوای نرم‌افزار شما کنجکاو شوند. به همین برهان، برای پباده سازی این نشانی اینترنتی‌ها و صفحه ها pre-launch از خلاقیت متعددی به کارگیری فرمایید. می توانید با تولید علت‌های متعدد مثل تخفیف برای او‌لین افرادی که در لیست ایمیلی نام نویسی نمایند، اشخاص را ترغیب فرمائید.

هنگام فعال‌ساز‌ی برنامه (Launch)
یک هفته قبل از فعال سازی نرم‌افزار، مشترکین (Subscribers) را از مجاورت شدن تاریخ فعال سازی آگاه نمایید. این نشانی اینترنتی بایستی دربرگیرنده جمله‌ها مثبت و هیجان آور باشد تا مشترکین را برای به اشتراک‌‌گذاری نشانی اینترنتی ترغیب نماید. در روز فعال سازی نیز نشانی اینترنتی‌هایی را برای مشترکین ارسال کرده و آنان را از روش یک CTA مطلوب به کاغذ دانلود نرم افزار در مارکت‌ها نظیر Google Play هدایت فرمایید.

از نمونه‌های برنده دراین مورد، اسنپ میباشد که پیش از‌ فعال سازی نرم‌افزار نو خویش با تیتر اسنپ‌فود، تبلیغات وسیعی به خواسته مشتاق کردن اشخاص انجام بخشید که بخشی از آن از روش پست الکرونیکی مارکتینگ انجام شد. محتوای این نشانی اینترنتی‌ها، توضیح کاربرد اپ بود و با استعمال از deep linking افرادی را که نرم افزار اسنپ‌فود را نداشتند به برگه دانلود این نرم افزار و افرادی که پیش از اینً نرم‌افزار نصب کرده بودند را به باطن آن می‌ارسال کرد تا پیشنهاد طعام را ابتدا نمایند.

بعد از فعال‌سازی برنامه (Post-Launch)
بازاریابی دهن به دهن - Post-Launch

یک هفته بعد از فعال‌ساز‌ی، از مشترکین برای نصب قدردانی کرده و آنها‌را به دادن ایده ها و بازخوردها در رابطه اپ تشویق نمائید. همینطور، بعداز هر آپ دیت، خلاصه‌ای از خصوصیت‌های نو و بهبودیافته ورژن نو را در قالب نشانی اینترنتی برای آنان ارسال فرمائید و آنها‌را به تکثیر این خبر برای سایرین تشویق فرمائید.

خبر نامه‌های دارای ربط و کمپین‌های ایمیلی با مقصود باخبر ساختن یوزرها از تخفیف‌های ویژه سبب ساز میشود رابطه شما با مخاطبین انقطاع نشود. یکی مثال‌های چیره این قضیه بامیلو میباشد. بامیلو علاوه به کار گیری از طریق‌های دیگر، از کمپین‌های ایمیلی برای باخبر کردن عموم از حراجمعه بهره مند شد. شرط به کار گیری از تخفیف‌های ویژه، خرید با به کارگیری از نرم افزار بود. این کمپین خیر‌فقط باعث به ارتقا فروش، بلکه منجر ارتقاء نصب نرم‌افزار بامیلو شد. همینطور چیلیوری، دلیون، دیجی‌محصول و… هم با ارسال تروتمیز نشانی اینترنتی‌هایی دربردارنده تخفیف‌های ویژه subscriberها، آنها را به مراجعه دوباره تشویق می‌نمایند.

این دو نحوه جزء ارزان‌ترین روش‌های بازاریابی به اکانت میایند، ولی تاثیرگذاری بالایی خواهند داشت. به همین استدلال سفارش می گردد که همواره بخشی از دارایی مارکتینگ خویش را بدین دو طریق تخصیص دهید.


برچسب: طراحی اپلیکیشن اندروید،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ آذر ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۵۶:۰۰ توسط:مهمان نواز موضوع: نظرات (0)

سه مرحله‌ی اصلی ایمیل مارکتینگ برای افزایش نصب اپلیکیشن


قبل از فعال سازی نرم افزار (Pre-Launch)
برای تلاش خوب در طراحی اپلیکیشن اندروید  نشانی اینترنتی مارکتینگ بایستی پیش از نشر نرم افزار ، بر طبق مخاطبان مقصود، معیار میزان دارایی و هدف ها مارکتینگ، یکی‌از ابزارهای آدرس اینترنتی مارکتینگ را تعیین کرده، لیست subscriberهای خویش را تولید فرمائید. آنگاه، یک ورقه Pre-launch همدم با فرم تثبیت‌اسم بسازید و عموم را به بازدید از آن کاغذ و تثبیت‌اسم در فرم متبوع تشویق نمائید و از این روش، لیست آدرس اینترنتی‌های خویش را عده‌آوری فرمائید. در غایت، یک فرم تثبیت‌اسم نشانی اینترنتی برای اپ بسازید. طرق مختلفی برای عده‌آوری نشانی اینترنتی وجود دارااست. به‌تیتر‌نمونه، از روش قرار دادن فرم تثبیت‌اسم در اینترنت‌تارنما‌ها، کانال‌های اجتماعی، رخدادهای اجتماعی، ارائه تخفیف‌ها و … می‌اقتدار به عده‌آوری نشانی اینترنتی پرداخت.

ارسال پست الکرونیکی درین مرحله سبب میشود مخاطبین درمورد محتوای نرم‌افزار شما کنجکاو شوند. به همین برهان، برای پباده سازی این نشانی اینترنتی‌ها و صفحه ها pre-launch از خلاقیت متعددی به کارگیری فرمایید. می توانید با تولید علت‌های متعدد مثل تخفیف برای او‌لین افرادی که در لیست ایمیلی نام نویسی نمایند، اشخاص را ترغیب فرمائید.

هنگام فعال‌ساز‌ی برنامه (Launch)
یک هفته قبل از فعال سازی نرم‌افزار، مشترکین (Subscribers) را از مجاورت شدن تاریخ فعال سازی آگاه نمایید. این نشانی اینترنتی بایستی دربرگیرنده جمله‌ها مثبت و هیجان آور باشد تا مشترکین را برای به اشتراک‌‌گذاری نشانی اینترنتی ترغیب نماید. در روز فعال سازی نیز نشانی اینترنتی‌هایی را برای مشترکین ارسال کرده و آنان را از روش یک CTA مطلوب به کاغذ دانلود نرم افزار در مارکت‌ها نظیر Google Play هدایت فرمایید.

از نمونه‌های برنده دراین مورد، اسنپ میباشد که پیش از‌ فعال سازی نرم‌افزار نو خویش با تیتر اسنپ‌فود، تبلیغات وسیعی به خواسته مشتاق کردن اشخاص انجام بخشید که بخشی از آن از روش پست الکرونیکی مارکتینگ انجام شد. محتوای این نشانی اینترنتی‌ها، توضیح کاربرد اپ بود و با استعمال از deep linking افرادی را که نرم افزار اسنپ‌فود را نداشتند به برگه دانلود این نرم افزار و افرادی که پیش از اینً نرم‌افزار نصب کرده بودند را به باطن آن می‌ارسال کرد تا پیشنهاد طعام را ابتدا نمایند.

بعد از فعال‌سازی برنامه (Post-Launch)
بازاریابی دهن به دهن - Post-Launch

یک هفته بعد از فعال‌ساز‌ی، از مشترکین برای نصب قدردانی کرده و آنها‌را به دادن ایده ها و بازخوردها در رابطه اپ تشویق نمائید. همینطور، بعداز هر آپ دیت، خلاصه‌ای از خصوصیت‌های نو و بهبودیافته ورژن نو را در قالب نشانی اینترنتی برای آنان ارسال فرمائید و آنها‌را به تکثیر این خبر برای سایرین تشویق فرمائید.

خبر نامه‌های دارای ربط و کمپین‌های ایمیلی با مقصود باخبر ساختن یوزرها از تخفیف‌های ویژه سبب ساز میشود رابطه شما با مخاطبین انقطاع نشود. یکی مثال‌های چیره این قضیه بامیلو میباشد. بامیلو علاوه به کار گیری از طریق‌های دیگر، از کمپین‌های ایمیلی برای باخبر کردن عموم از حراجمعه بهره مند شد. شرط به کار گیری از تخفیف‌های ویژه، خرید با به کارگیری از نرم افزار بود. این کمپین خیر‌فقط باعث به ارتقا فروش، بلکه منجر ارتقاء نصب نرم‌افزار بامیلو شد. همینطور چیلیوری، دلیون، دیجی‌محصول و… هم با ارسال تروتمیز نشانی اینترنتی‌هایی دربردارنده تخفیف‌های ویژه subscriberها، آنها را به مراجعه دوباره تشویق می‌نمایند.

این دو نحوه جزء ارزان‌ترین روش‌های بازاریابی به اکانت میایند، ولی تاثیرگذاری بالایی خواهند داشت. به همین استدلال سفارش می گردد که همواره بخشی از دارایی مارکتینگ خویش را بدین دو طریق تخصیص دهید.


برچسب: طراحی اپلیکیشن اندروید،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ آذر ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۵۵:۱۳ توسط:مهمان نواز موضوع: نظرات (0)

سه مرحله‌ی اصلی ایمیل مارکتینگ برای افزایش نصب اپلیکیشن


قبل از فعال سازی نرم افزار (Pre-Launch)
برای تلاش خوب در طراحی اپلیکیشن اندروید  نشانی اینترنتی مارکتینگ بایستی پیش از نشر نرم افزار ، بر طبق مخاطبان مقصود، معیار میزان دارایی و هدف ها مارکتینگ، یکی‌از ابزارهای آدرس اینترنتی مارکتینگ را تعیین کرده، لیست subscriberهای خویش را تولید فرمائید. آنگاه، یک ورقه Pre-launch همدم با فرم تثبیت‌اسم بسازید و عموم را به بازدید از آن کاغذ و تثبیت‌اسم در فرم متبوع تشویق نمائید و از این روش، لیست آدرس اینترنتی‌های خویش را عده‌آوری فرمائید. در غایت، یک فرم تثبیت‌اسم نشانی اینترنتی برای اپ بسازید. طرق مختلفی برای عده‌آوری نشانی اینترنتی وجود دارااست. به‌تیتر‌نمونه، از روش قرار دادن فرم تثبیت‌اسم در اینترنت‌تارنما‌ها، کانال‌های اجتماعی، رخدادهای اجتماعی، ارائه تخفیف‌ها و … می‌اقتدار به عده‌آوری نشانی اینترنتی پرداخت.

ارسال پست الکرونیکی درین مرحله سبب میشود مخاطبین درمورد محتوای نرم‌افزار شما کنجکاو شوند. به همین برهان، برای پباده سازی این نشانی اینترنتی‌ها و صفحه ها pre-launch از خلاقیت متعددی به کارگیری فرمایید. می توانید با تولید علت‌های متعدد مثل تخفیف برای او‌لین افرادی که در لیست ایمیلی نام نویسی نمایند، اشخاص را ترغیب فرمائید.

هنگام فعال‌ساز‌ی برنامه (Launch)
یک هفته قبل از فعال سازی نرم‌افزار، مشترکین (Subscribers) را از مجاورت شدن تاریخ فعال سازی آگاه نمایید. این نشانی اینترنتی بایستی دربرگیرنده جمله‌ها مثبت و هیجان آور باشد تا مشترکین را برای به اشتراک‌‌گذاری نشانی اینترنتی ترغیب نماید. در روز فعال سازی نیز نشانی اینترنتی‌هایی را برای مشترکین ارسال کرده و آنان را از روش یک CTA مطلوب به کاغذ دانلود نرم افزار در مارکت‌ها نظیر Google Play هدایت فرمایید.

از نمونه‌های برنده دراین مورد، اسنپ میباشد که پیش از‌ فعال سازی نرم‌افزار نو خویش با تیتر اسنپ‌فود، تبلیغات وسیعی به خواسته مشتاق کردن اشخاص انجام بخشید که بخشی از آن از روش پست الکرونیکی مارکتینگ انجام شد. محتوای این نشانی اینترنتی‌ها، توضیح کاربرد اپ بود و با استعمال از deep linking افرادی را که نرم افزار اسنپ‌فود را نداشتند به برگه دانلود این نرم افزار و افرادی که پیش از اینً نرم‌افزار نصب کرده بودند را به باطن آن می‌ارسال کرد تا پیشنهاد طعام را ابتدا نمایند.

بعد از فعال‌سازی برنامه (Post-Launch)
بازاریابی دهن به دهن - Post-Launch

یک هفته بعد از فعال‌ساز‌ی، از مشترکین برای نصب قدردانی کرده و آنها‌را به دادن ایده ها و بازخوردها در رابطه اپ تشویق نمائید. همینطور، بعداز هر آپ دیت، خلاصه‌ای از خصوصیت‌های نو و بهبودیافته ورژن نو را در قالب نشانی اینترنتی برای آنان ارسال فرمائید و آنها‌را به تکثیر این خبر برای سایرین تشویق فرمائید.

خبر نامه‌های دارای ربط و کمپین‌های ایمیلی با مقصود باخبر ساختن یوزرها از تخفیف‌های ویژه سبب ساز میشود رابطه شما با مخاطبین انقطاع نشود. یکی مثال‌های چیره این قضیه بامیلو میباشد. بامیلو علاوه به کار گیری از طریق‌های دیگر، از کمپین‌های ایمیلی برای باخبر کردن عموم از حراجمعه بهره مند شد. شرط به کار گیری از تخفیف‌های ویژه، خرید با به کارگیری از نرم افزار بود. این کمپین خیر‌فقط باعث به ارتقا فروش، بلکه منجر ارتقاء نصب نرم‌افزار بامیلو شد. همینطور چیلیوری، دلیون، دیجی‌محصول و… هم با ارسال تروتمیز نشانی اینترنتی‌هایی دربردارنده تخفیف‌های ویژه subscriberها، آنها را به مراجعه دوباره تشویق می‌نمایند.

این دو نحوه جزء ارزان‌ترین روش‌های بازاریابی به اکانت میایند، ولی تاثیرگذاری بالایی خواهند داشت. به همین استدلال سفارش می گردد که همواره بخشی از دارایی مارکتینگ خویش را بدین دو طریق تخصیص دهید.


برچسب: طراحی اپلیکیشن اندروید،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ آذر ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۵۴:۵۶ توسط:مهمان نواز موضوع: نظرات (0)

سه مرحله‌ی اصلی ایمیل مارکتینگ برای افزایش نصب اپلیکیشن


قبل از فعال سازی نرم افزار (Pre-Launch)
برای تلاش خوب در طراحی اپلیکیشن اندروید  نشانی اینترنتی مارکتینگ بایستی پیش از نشر نرم افزار ، بر طبق مخاطبان مقصود، معیار میزان دارایی و هدف ها مارکتینگ، یکی‌از ابزارهای آدرس اینترنتی مارکتینگ را تعیین کرده، لیست subscriberهای خویش را تولید فرمائید. آنگاه، یک ورقه Pre-launch همدم با فرم تثبیت‌اسم بسازید و عموم را به بازدید از آن کاغذ و تثبیت‌اسم در فرم متبوع تشویق نمائید و از این روش، لیست آدرس اینترنتی‌های خویش را عده‌آوری فرمائید. در غایت، یک فرم تثبیت‌اسم نشانی اینترنتی برای اپ بسازید. طرق مختلفی برای عده‌آوری نشانی اینترنتی وجود دارااست. به‌تیتر‌نمونه، از روش قرار دادن فرم تثبیت‌اسم در اینترنت‌تارنما‌ها، کانال‌های اجتماعی، رخدادهای اجتماعی، ارائه تخفیف‌ها و … می‌اقتدار به عده‌آوری نشانی اینترنتی پرداخت.

ارسال پست الکرونیکی درین مرحله سبب میشود مخاطبین درمورد محتوای نرم‌افزار شما کنجکاو شوند. به همین برهان، برای پباده سازی این نشانی اینترنتی‌ها و صفحه ها pre-launch از خلاقیت متعددی به کارگیری فرمایید. می توانید با تولید علت‌های متعدد مثل تخفیف برای او‌لین افرادی که در لیست ایمیلی نام نویسی نمایند، اشخاص را ترغیب فرمائید.

هنگام فعال‌ساز‌ی برنامه (Launch)
یک هفته قبل از فعال سازی نرم‌افزار، مشترکین (Subscribers) را از مجاورت شدن تاریخ فعال سازی آگاه نمایید. این نشانی اینترنتی بایستی دربرگیرنده جمله‌ها مثبت و هیجان آور باشد تا مشترکین را برای به اشتراک‌‌گذاری نشانی اینترنتی ترغیب نماید. در روز فعال سازی نیز نشانی اینترنتی‌هایی را برای مشترکین ارسال کرده و آنان را از روش یک CTA مطلوب به کاغذ دانلود نرم افزار در مارکت‌ها نظیر Google Play هدایت فرمایید.

از نمونه‌های برنده دراین مورد، اسنپ میباشد که پیش از‌ فعال سازی نرم‌افزار نو خویش با تیتر اسنپ‌فود، تبلیغات وسیعی به خواسته مشتاق کردن اشخاص انجام بخشید که بخشی از آن از روش پست الکرونیکی مارکتینگ انجام شد. محتوای این نشانی اینترنتی‌ها، توضیح کاربرد اپ بود و با استعمال از deep linking افرادی را که نرم افزار اسنپ‌فود را نداشتند به برگه دانلود این نرم افزار و افرادی که پیش از اینً نرم‌افزار نصب کرده بودند را به باطن آن می‌ارسال کرد تا پیشنهاد طعام را ابتدا نمایند.

بعد از فعال‌سازی برنامه (Post-Launch)
بازاریابی دهن به دهن - Post-Launch

یک هفته بعد از فعال‌ساز‌ی، از مشترکین برای نصب قدردانی کرده و آنها‌را به دادن ایده ها و بازخوردها در رابطه اپ تشویق نمائید. همینطور، بعداز هر آپ دیت، خلاصه‌ای از خصوصیت‌های نو و بهبودیافته ورژن نو را در قالب نشانی اینترنتی برای آنان ارسال فرمائید و آنها‌را به تکثیر این خبر برای سایرین تشویق فرمائید.

خبر نامه‌های دارای ربط و کمپین‌های ایمیلی با مقصود باخبر ساختن یوزرها از تخفیف‌های ویژه سبب ساز میشود رابطه شما با مخاطبین انقطاع نشود. یکی مثال‌های چیره این قضیه بامیلو میباشد. بامیلو علاوه به کار گیری از طریق‌های دیگر، از کمپین‌های ایمیلی برای باخبر کردن عموم از حراجمعه بهره مند شد. شرط به کار گیری از تخفیف‌های ویژه، خرید با به کارگیری از نرم افزار بود. این کمپین خیر‌فقط باعث به ارتقا فروش، بلکه منجر ارتقاء نصب نرم‌افزار بامیلو شد. همینطور چیلیوری، دلیون، دیجی‌محصول و… هم با ارسال تروتمیز نشانی اینترنتی‌هایی دربردارنده تخفیف‌های ویژه subscriberها، آنها را به مراجعه دوباره تشویق می‌نمایند.

این دو نحوه جزء ارزان‌ترین روش‌های بازاریابی به اکانت میایند، ولی تاثیرگذاری بالایی خواهند داشت. به همین استدلال سفارش می گردد که همواره بخشی از دارایی مارکتینگ خویش را بدین دو طریق تخصیص دهید.


برچسب: طراحی اپلیکیشن اندروید،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ آذر ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۵۴:۳۹ توسط:مهمان نواز موضوع: نظرات (0)

سه مرحله‌ی اصلی ایمیل مارکتینگ برای افزایش نصب اپلیکیشن


قبل از فعال سازی نرم افزار (Pre-Launch)
برای تلاش خوب در طراحی اپلیکیشن اندروید  نشانی اینترنتی مارکتینگ بایستی پیش از نشر نرم افزار ، بر طبق مخاطبان مقصود، معیار میزان دارایی و هدف ها مارکتینگ، یکی‌از ابزارهای آدرس اینترنتی مارکتینگ را تعیین کرده، لیست subscriberهای خویش را تولید فرمائید. آنگاه، یک ورقه Pre-launch همدم با فرم تثبیت‌اسم بسازید و عموم را به بازدید از آن کاغذ و تثبیت‌اسم در فرم متبوع تشویق نمائید و از این روش، لیست آدرس اینترنتی‌های خویش را عده‌آوری فرمائید. در غایت، یک فرم تثبیت‌اسم نشانی اینترنتی برای اپ بسازید. طرق مختلفی برای عده‌آوری نشانی اینترنتی وجود دارااست. به‌تیتر‌نمونه، از روش قرار دادن فرم تثبیت‌اسم در اینترنت‌تارنما‌ها، کانال‌های اجتماعی، رخدادهای اجتماعی، ارائه تخفیف‌ها و … می‌اقتدار به عده‌آوری نشانی اینترنتی پرداخت.

ارسال پست الکرونیکی درین مرحله سبب میشود مخاطبین درمورد محتوای نرم‌افزار شما کنجکاو شوند. به همین برهان، برای پباده سازی این نشانی اینترنتی‌ها و صفحه ها pre-launch از خلاقیت متعددی به کارگیری فرمایید. می توانید با تولید علت‌های متعدد مثل تخفیف برای او‌لین افرادی که در لیست ایمیلی نام نویسی نمایند، اشخاص را ترغیب فرمائید.

هنگام فعال‌ساز‌ی برنامه (Launch)
یک هفته قبل از فعال سازی نرم‌افزار، مشترکین (Subscribers) را از مجاورت شدن تاریخ فعال سازی آگاه نمایید. این نشانی اینترنتی بایستی دربرگیرنده جمله‌ها مثبت و هیجان آور باشد تا مشترکین را برای به اشتراک‌‌گذاری نشانی اینترنتی ترغیب نماید. در روز فعال سازی نیز نشانی اینترنتی‌هایی را برای مشترکین ارسال کرده و آنان را از روش یک CTA مطلوب به کاغذ دانلود نرم افزار در مارکت‌ها نظیر Google Play هدایت فرمایید.

از نمونه‌های برنده دراین مورد، اسنپ میباشد که پیش از‌ فعال سازی نرم‌افزار نو خویش با تیتر اسنپ‌فود، تبلیغات وسیعی به خواسته مشتاق کردن اشخاص انجام بخشید که بخشی از آن از روش پست الکرونیکی مارکتینگ انجام شد. محتوای این نشانی اینترنتی‌ها، توضیح کاربرد اپ بود و با استعمال از deep linking افرادی را که نرم افزار اسنپ‌فود را نداشتند به برگه دانلود این نرم افزار و افرادی که پیش از اینً نرم‌افزار نصب کرده بودند را به باطن آن می‌ارسال کرد تا پیشنهاد طعام را ابتدا نمایند.

بعد از فعال‌سازی برنامه (Post-Launch)
بازاریابی دهن به دهن - Post-Launch

یک هفته بعد از فعال‌ساز‌ی، از مشترکین برای نصب قدردانی کرده و آنها‌را به دادن ایده ها و بازخوردها در رابطه اپ تشویق نمائید. همینطور، بعداز هر آپ دیت، خلاصه‌ای از خصوصیت‌های نو و بهبودیافته ورژن نو را در قالب نشانی اینترنتی برای آنان ارسال فرمائید و آنها‌را به تکثیر این خبر برای سایرین تشویق فرمائید.

خبر نامه‌های دارای ربط و کمپین‌های ایمیلی با مقصود باخبر ساختن یوزرها از تخفیف‌های ویژه سبب ساز میشود رابطه شما با مخاطبین انقطاع نشود. یکی مثال‌های چیره این قضیه بامیلو میباشد. بامیلو علاوه به کار گیری از طریق‌های دیگر، از کمپین‌های ایمیلی برای باخبر کردن عموم از حراجمعه بهره مند شد. شرط به کار گیری از تخفیف‌های ویژه، خرید با به کارگیری از نرم افزار بود. این کمپین خیر‌فقط باعث به ارتقا فروش، بلکه منجر ارتقاء نصب نرم‌افزار بامیلو شد. همینطور چیلیوری، دلیون، دیجی‌محصول و… هم با ارسال تروتمیز نشانی اینترنتی‌هایی دربردارنده تخفیف‌های ویژه subscriberها، آنها را به مراجعه دوباره تشویق می‌نمایند.

این دو نحوه جزء ارزان‌ترین روش‌های بازاریابی به اکانت میایند، ولی تاثیرگذاری بالایی خواهند داشت. به همین استدلال سفارش می گردد که همواره بخشی از دارایی مارکتینگ خویش را بدین دو طریق تخصیص دهید.


برچسب: طراحی اپلیکیشن اندروید،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ آذر ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۵۴:۱۱ توسط:مهمان نواز موضوع: نظرات (0)